31мар.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че на  14-ти април ще бъде извършена акция по залавяне и кастрация  на безстопанствени кучета на територията на гр. Хисаря.  Уловът ще се извършва от „Зооветеринарен комплекс“ – Пловдив. Очакваме вашите […]

31мар.

Заповед на министъра на здравеопазването

Във връзка с изпълнението на Заповед №  РД-01-194/30.03.2021г. на министъра на здравеопазването, както и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 […]

25мар.

Проект за изменение на ПУП-ПР и проект за ПУП- ПЗ, кв. 85 по плана на с. Старосел

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и Заповед № РД-05-208/05.03.2021 г. На Кмета на Община Хисаря, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, Решение № 18, взето с Протокол […]

25мар.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на с. Старосел, Община Хисаря

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, Решение № 20, взето с Протокол № 8/11.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление вх. № 26-00-169/05.03.2021 г. от Ненко Кабаджов, управител на „Магията […]

25мар.

Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, Решение № 23, взето с Протокол № 8/11.03.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря по заявление […]

25мар.

Проект за изменение на ПУП-ИПРЗ за УПИ XLIV-5135, кв. 90, гр. Хисаря за промяна на границата към улица

На основание член 129, ал. 2 от ЗУТ, Заповед № РД-05-801/11.11.2020 г., и Предварителен договор от 05.03.2021 г. на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, Решение № 19, взето с Протокол […]

24мар.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

24мар.

ВАЖНО!!! Обучение на СИК в Районна избирателна комисия (17) – Пловдив Област

Обучение на СИК в Районна избирателна комисия (17) – Пловдив За да участвате в обучението Ви e необходимо да разполагате със следното: Настолен компютър, лаптоп, таблет или смартфон свързан към Интернет; Тонколони задължително. Микрофон по желание. Инсталирана програма ZOOM. За компютър инсталирайте от следния […]

23мар.

Извънредна епидемична обстановка

ЗАПОВЕД № РД-05-266 гр. Хисаря, 19.03. 2021 г. Във връзка с изпълнението на Заповед №  РД-01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването, както и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № […]

17мар.

Оценени и класирани кандидати след проведено събеседване

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брпй точки   Вх. № 94-00-В-39 от 05.03.2021г., Вера Кърчева 9   Вх. […]

15мар.

Помощ при бедствия

Уважаеми собственици и управители на фирми притежаващи специализирана техника и механизация (багери, фадроми, самосвали, трактори, автобуси, микробуси и др.).             Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 5 от Закона за защита при бедствия, Кметът на Общината може да привлича юридически и физически лица за […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.