05юли

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация

05юли

Гласуване на хора с увреждания

Гласуване на хора с увреждания

05юли

Машинно гласуване с инсталирана демо версия

Във връзка с провеждането на Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. Ви информираме, че ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия за Изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в НЧ […]

01юли

Оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки   Вх. № 94-00-И-188 от 16.06.2021г. Иванка Митова Тоскова 9   […]

01юли

За да се избегне режим на водоползване, апелираме да използваме водата по предназначение.

Община Хисаря уведомява населението, че с настъпване на летния сезон и започване на селскостопанските кампании е необходимо водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди, съгласно чл.4, ал.2 от ДР на Наредба №4/14.09.2004г., за условията и реда за присъединяване на  потребителите и за ползване […]

01юли

Европейска нощ на музеите

ЗАПОВЯДАЙТЕ! ОЧАКВАМЕ ВИ!

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.