01окт.

Публичен явен търг за отдаване под наем на земи в с. Михилци

ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 412/07.09.2021 г. на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-824/30.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 21.10.2021 година от 13.00 часа, в залата на Общинска администрация Хисаря, ул. ” Генерал Гурко ” № 14, публичен […]

01окт.

14 Ноември 2021 г.: Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на