26фев.

Указания за провеждане на Изборите за народни представители за противодействие на разпространението на COVID-19

С цел да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло от ключово значение е спазването на посочените противоепидемичнимерки, които са: […]

24фев.

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбата на чл. 10 от Изборния кодекс и във връзка с организационно-техническата подготовка по произвеждането на Избори за народни представители на 04.04.2021 г.НАРЕЖДАМ: Определям избирателни секции за гласуване […]

24фев.

Места за поставяне на агитационни материали на територията на Общината

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на изборите народни представители на 04.04.2021 г. НАРЕЖДАМ : Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на […]

22фев.

Мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

Срок за подаване на заявления 2021 г. Във връзка с чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи информираме собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, че заявления за кандидатстване за предоставяне под […]

22фев.

2021 ОБЩИНА ХИСАРЯ ПРОДЪЛЖАВА СОЦИАЛНИТЕ МЕРКИ И НАДГРАЖДА ПОЛИТИКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В ОБЩИНАТА

Общински съвет – Хисаря прие Бюджет 2021 на Община Хисаря на свое заседание тази седмица. Общината запазва и разширява всички социални политики, като предвижда и няколко по-големи инфраструктурни. Рамката на бюджета е 15 милиона 850 хиляди лева. Приходи за делегирани от държавата дейности в […]

21фев.

Зелен кабинет

От утре 22 февруари 2021 г. в град Хисаря стартира ваксинация против COVID-19. Процедурата е безплатна, с предварително записване на телефон 0887 32 52 80.Информация може да получите на посоченият телефон. Мястото, където ще работи кабинета е многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация […]

19фев.

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

18фев.

Одобрена План-схема на „Трасе на минерален водопровод

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение № 107, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г. на ОбС Хисаря, Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610116/21.11.2018 г., с Решение № 294, взето с […]

18фев.

Трасе на кабел ниско напрежение за за производствена и складова база

Община Хисаря на основание член 129. ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение № 226 от 21.10.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-804/12.11.2020 г. за КПИИ. с Решение № 289. взето с Протокол № 17/19.01.2021 г. от […]

18фев.

Трасе на кабел ниско напрежение за захранване на дестилерия за етерично маслени култури

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение № 226 от 21.10.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря и Заповед № РД-05-804/12.11.2020 г. за КПИИ, с Решение № 289, взето с Протокол № 17/19.01.2021 г. от […]

18фев.

182 ХИЛЯДИ В ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ХИСАРЯ

Едва ли някой си е представял какво ще ни донесе 2020 г. в професионален и човешки план. За туризма изминалата година се превърна в година, в която този отрасъл беше поставен на колене. Трудно е  да правим прогнози кога туризмът в общината ще се […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.