02фев.

НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ ПРЕЗ 2021Г.

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.18 от Наредбата за условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Хисаря кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от oбщината да участват в публично […]

02фев.

Община Хисаря организира публично обсъждане на Проект за Бюджет за 2021 година

ПОКАНА На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Хисаря организира публично обсъждане на Проект за Бюджет за 2021 година. Обсъждането ще се проведе на 10.02.2021 г. от 10.30 часа до 17,00часа в Заседателната зала на общината. Във връзка с въведените […]

01фев.

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Приета с решение № 273, взето с Протокол № 16 на заседанието на общински съвет гр. Хисаря, състояло се на 15.12.2020 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ На територията на Община Хисаря са регистрирани 13 Народни читалища, чрез които се реализира културния и духовен живот. Съгласно […]