17фев.

Набират персонал за втория завод на „Одело“ в Тракия икономическа зона

Въпреки пандемията увеличиха заплатите във фирмата, произвеждаща фарове за Мерцедес край Пловдив „Одело България“ набира машинни оператори, електрокаристи, механици, техници поддръжка и електротехници за производството, съобщи за медиите Димо Николов, мениджър „Човешки ресурси“. Международната компания, която произвежда фарове за „Мерцедес-Бенц“ и други световни брандове […]

17фев.

Покана за консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии в община Хисаря

Във връзка с произвеждането на Изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. и в изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централна избирателна комисия, Кмета на община Хисаря Ви кани на 22.02.2021 г. от […]

11фев.

Стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Хисаря в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че  стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната […]

10фев.

Избирателни секции и номера и адреси

Списък на избирателни секции с номера и адреси:

10фев.

Адреси на избирателни секции

Списък с адреси на избирателни секции за избори за Народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

10фев.

Предварителни избирателни списъци

Места за обявяване на предварителни избирателни списъци

08фев.

“Любов и вино”

„Любов и вино“ Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, Общинска администрация Хисаря ви кани на  14-ти февруари от 10ч. на площад „ЕАНИ“ пред НЧ „Иван Вазов“ в града за да отбележим деня на виното и любовта. Там  ще ви очакват малки, но от […]

08фев.

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА ОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 г.

Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост се разработва и приема от Общински съвет град Хисаря в съответствие с разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Настоящата програма е отворена и може да бъде актуализирана през настоящата 2021 година, […]

05фев.

Решение № 286/19.01.2021 г за провеждане на публични явни търгове

ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 286/19.01.2021 г., на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-125/05.02.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе  на 25.02.2021 година от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за […]

04фев.

Отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии за периода 21.07.2020 г. ДО 15.12.2020 г.

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.1, т.16 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Вашето внимание отчет за дейността на съвета и неговите […]

04фев.

Забранява се пашата на селскостопански животни в горски територии държавна собственост

На основание  чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 125, ал.1 от Закона за горите, във връзка с писмо изх. № 90-00-19/28.01.2021 г. на Директор на ТП ДГС – ХИСАР НАРЕЖДАМ: ЗАБРАНЯВАМ, през 2021 година, пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна собственост, […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.