25авг.

Заповед, с която са определени секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Хисаря

25авг.

Заседания – Дневен ред за   заседанието на Общински съвет Хисаря на 30.08.2022г

22авг.

08.09.2022 г. публични явни търгове за отдаване под наем

Община Хисаря ще проведе на 08.09.2022 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация, бул. „Генерал Гурко“ № 14, публични явни търгове за отдаване под наем на имоти, посочени в линка.

18авг.

02 Октомври 2022 г.: Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на

16авг.

Места  за поставяне на  агитационни материали на територията на Общината.

15авг.

Във връзка със Заповед № РД-01-611/ 10.08.2022 г.на директора на РЗИ-Пловдив, в изпълнение на Заповед X РД-01-384/ 09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл.73 от Административно процесуалния кодекс и чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ: 1 .Заповед № РД-05-520/ […]

11авг.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЪЛГА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ КЪМ 31.12.2021 Г.

Дата на публикуване: 11 Август 2022 г. На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 23.08.2022 година от 14.00 часа в залата на Общинска администрация гр. Хисаря намираща се на бул. „Ген. Гурко” № 14 ще се проведе публично обсъждане […]

09авг.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на с. Беловица, с. Красново, с. Кръстевич, с. Мало Крушево, с. Михилци, с. Мътеница, с. Ново Железаре, с. Паничери, с. Старо Железаре, с. Старосел и с. Черничево, община Хисаря

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че в Държавен вестник брой 55, от 15.7.2022 г., на стр. 65 е публикувана Заповед № РД-15-37/21.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, свързана с откриване на производство по създаване на кадастрална карта и […]

08авг.

Списък с адресите на избирателните секции

08авг.

Места за обявяване на избирателни списъци

08авг.

Избирателни секции за избори за Народно събрание – 02 Октомври 2022 г.

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.