10авг.

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив                                     Общинска служба по земеделие гр.Хисаря О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА […]

08авг.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани, Уведомяваме ви, че са възложени и са изработени технически проекти за Реконструкция и благоустрояване на следните улици и отсечки от улици: Улица „Хан Аспарух“ в участъка между улици „Найден Стоянов“ и ул. „Бор“; Улица „Иглика“ в участъка между улици „Хан Аспарух“ и […]

01авг.

СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите […]

01авг.

ВАЖНО Имате стари и непотребни електроуреди и искате да се отървете от тях – НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ В ОБЩИЯ БИТОВ ОТПАДЪК. Подайте заявка на тел 0 800 14 100 и се запишете в графика, за извозване. Нашите мобилни екипи ще дойдат до дома ви и сами ще […]

17май

Община Хисаря и ЕКОПАК заедно в кампанията „ДА ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА“

Община Хисаря и  ЕКОПАК заедно  в кампанията „ДА ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА“ На 05 май 2017 г. се проведе финала на седмицата  за разделно събиране на отпадъци, организирана от Общинската администрация, с подкрепата на ЕКОПАК България. Целта на инициативата е да се обединят сили в […]

27апр.

ДА ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА

 На 01 май 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.