24май

24 май – свят ден на българската духовност и култура

Уважаеми учители,  дейци на културата и изкуството,скъпи ученици и съграждани, 24 май – в този свят ден на българската духовност и култура се прекланяме пред славното дело на братята Кирил и Методий. Прекланяме се пред духовния подвиг на техните ученици – великите първоучители и […]

21май

Технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2020 г.

Предвид изпълнението на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника ЗРКЗГТ публикуван в ДВ бр.79/1998 год., изм. и доп. ДВ бр.95/08.12.2016г., ОД “Земеделие” гр. Пловдив ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2020 год. по приложения Ви […]

16май

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ПРАВО НА ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ/Европейски кодекс за добро поведение на администрацията/ Всеки човек има право да получи от институциите и органите на Съюза справедливо, безпристрастно и в разумен срок административно обслужване. 1. Това право включва:– правото на всеки човек да бъде изслушан, преди срещу […]

12май

Допускат се посещенията на библиотеки, културни събития, музеи

Във връзка с изпълнението на Заповед на Министъра на здравеопазването и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и на основание ЗМСМА НАРЕЖДАМ: 1. Допускат се посещенията на всички библиотеки на територията на Община Хисаря, археологически музей – гр. Хисаря, […]

11май

кметство село Кръстевич

Кметски наместник: Румен Айвазов Контакти:тел.: 031701/321; 0886837276mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Кръстевич, ул. „1-ва“ № 1 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 […]

11май

кметство село Михилци

Кметски наместник: Божанка Пампурова Контакти:тел.: 031709/221; 0888730050mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Михилци, ул. „1-ва“ № 52 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 […]

11май

кметство село Мътеница

Кметски наместник: Петко Палазов Контакти:тел.: 0886763870mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Мътеница, ул. „Иванка Пашкулова“ №2 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч. […]

11май

кметство село Беловица

Кметски наместник: Мая Игнатова Контакти:тел.: 031700/221; 0889861507mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Беловица, ул. „1-ва“ № 10 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 […]

11май

кметство село Черничево

Кметски наместник: Богдан Иванов Контакти:тел.: 031792/221; 0886443161mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Черничево, ул. „ Стойчо Дамянов“ № 19А РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. […]

11май

кметство село Старо Железаре

Кмет: Илия Тонов Контакти:тел.: 03174/22 21; 0886443164mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Старо Железаре, ул. „6-та“ №2 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 […]

11май

кметство село Паничери

Кмет: Веска Пашкулова Контакти:тел.: 03173/20 21; 0888730056mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Паничери, ул. „Георги Димитров“ №47 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч. […]