27май

Проект за План-схема на улична канализация за захранване на УПИ III-1182, кв. 36, по плана на гр. Хисаря

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл. 150, ал. 3 от ЗУТ, Решение № 100, взето с Протокол № 9/21.04.2020 г. на Общински съвет гр. Хисаря, Заповед № РД-05-365 от 11.05.2018 г. на Кмета на Община Хисаря за КПИИ, Решение № […]

27май

Проучване и проектиране на комплексен проект

На основание член 150 от ЗУТ, във връзка с Решение № 100, взето с Протокол № 9 от 21.04.2020 г. от Общински съвет гр. Хисаря по преписка вх. № 26-00-43/13.01.2020 г. от „АГ – ИНВЕСТ” с управител Генади Петров Петров за разрешаване на изработване […]

24май

24 май – свят ден на българската духовност и култура

Уважаеми учители,  дейци на културата и изкуството,скъпи ученици и съграждани, 24 май – в този свят ден на българската духовност и култура се прекланяме пред славното дело на братята Кирил и Методий. Прекланяме се пред духовния подвиг на техните ученици – великите първоучители и […]

21май

Технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2020 г.

Предвид изпълнението на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника ЗРКЗГТ публикуван в ДВ бр.79/1998 год., изм. и доп. ДВ бр.95/08.12.2016г., ОД “Земеделие” гр. Пловдив ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2020 год. по приложения Ви […]

16май

Харта на клиента

ПРАВО НА ДОБРО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ/Европейски кодекс за добро поведение на администрацията/ Всеки човек има право да получи от институциите и органите на Съюза справедливо, безпристрастно и в разумен срок административно обслужване. 1. Това право включва:– правото на всеки човек да бъде изслушан, преди срещу […]

12май

Допускат се посещенията на библиотеки, културни събития, музеи

Във връзка с изпълнението на Заповед на Министъра на здравеопазването и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение и на основание ЗМСМА НАРЕЖДАМ: 1. Допускат се посещенията на всички библиотеки на територията на Община Хисаря, археологически музей – гр. Хисаря, […]

11май

кметство село Беловица

Кметски наместник: Мая Игнатова Контакти:тел.: 031700/221; 0889861507mail: belo[email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Беловица, ул. „1-ва“ № 10 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 […]

11май

кметство село Красново

Кмет: Цвятко Истилянов Контакти:тел.: 03178/2221; 0882078907mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Красново, ул. „1-ва“ №31 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:0 ч.0 до 13:00 ч. ДАННИ […]

11май

кметство село Старосел

Кмет: Матея Гудев Контакти:тел.: 03176/2221; 0888137500mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Старосел, ул. „Пионерска“ № 2 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч. […]

11май

кметство село Старо Железаре

Кмет: Илия Тонов Контакти:тел.: 03174/22 21; 0886443164mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Старо Железаре, ул. „6-та“ №2 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 […]

11май

кметство село Мало Крушево

Кметски наместник: Недялка Кирeва Контакти:тел.: 031700/222; 0888730058mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Мало Крушево, ул. „1-ва“ РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч. […]

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.