11май

кметство село Паничери

Кмет: Веска Пашкулова Контакти:тел.: 03173/20 21; 0888730056mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Паничери, ул. „Георги Димитров“ №47 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. До 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч. […]

11май

кметство село Старосел

Кмет: Матея Гудев Контакти:тел.: 03176/2221; 0888137500mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Старосел, ул. „Пионерска“ № 2 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 ч. […]

11май

кметство село Красново

Кмет: Цвятко Истилянов Контакти:тел.: 03178/2221; 0882078907mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Красново, ул. „1-ва“ №31 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:0 ч.0 до 13:00 ч. ДАННИ […]

11май

кметство село Беловица

Кметски наместник: Мая Игнатова Контакти:тел.: 031700/221; 0889861507mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Беловица, ул. „1-ва“ № 10 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 […]

11май

кметство село Кръстевич

Кметски наместник: Тодор Димитров Стоев Контакти:тел.: 031701/321mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Кръстевич, ул. „1-ва“ № 1 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 ч. до 13:00 […]

11май

кметство село Ново Железаре

Кметски наместник: Петър Ненов Контакти:тел.: 03177 / 2221; 0888730052mail: [email protected] СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС Област: Пловдив Община: Хисаря Населено място: с. Ново Железаре, ул. „1-ва“ № 42 РАБОТНО ВРЕМЕ Стандартно работно време От 08:00 ч. до 17:00 ч. Продължителност: 08:00 ч. Обедна почивка от 12:00 […]

11май

Вътрешни правила за прилагане на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и процедиране при констатиране на нарушения в Община Хисаря

07май

Проект на Наредба за управление на отпадъците

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩИНА ХИСАРЯ Глава първа Раздел I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се уреждат: (1)Управлението на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на община Хисаря, чрез регламентиране на права, задължения, мерки и дейности, за предотвратяване или намаляване […]

05май

Минимум 1,5 метра трябва да бъде разстоянието между масите в откритите площи на ресторанти, кафе сладкарници и питейни заведения

Министърът на здравеопазването актуализира заповедта, с която от утре, 6 май, на ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки. В […]

05май

Нови пунктове за изкупуване на цвят от маслодайна роза

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местнатаадминистрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 10, ал. 5 от Закона за маслодайната роза (ЗМР), и цел предотвратяване разпространението на коронавирус на територията на Общината, както и опазването живота и здравето […]

05май

Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения от Общинска администрация Хисаря

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.