С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

ВХОДЯЩ НОМЕРИМЕ ФАМИЛИЯДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ
 1Вх. № 94-00-Н-140 от 04.06.2021г.Николина БлаговаДОПУСНАТ
 2Вх. № 94-00-Т-106 от 07.06.2021г.Тодора СтояноваДОПУСНАТ

С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване на 09.06.2021 г. в заседателната зала на общинска администрация в гр. Хисаря от 09:00ч. до 16:00 ч.Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.