Документи за включване в механизма за лична помощ се подават в Информационен център в Община Хисаря, ул. ген. Гурко №14 от 8,00ч до 17,00ч..

 

  1. Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой часове за лична помощ, и иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез изрично упълномощено от него лице или неговият законен представител, заявление-декларация по образец (Приложение № 1) до кмета на общината по настоящия адрес.
  2. Кандидатът за асистент подава в общината заявление по образец (Приложение №4) на хартиен носител за включване в списъка на кандидатите за асистенти.

Файлове :

  Информация 

 Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.