Документи за включване в механизма за лична помощ се подават в Информационен център в Община Хисаря, ул. ген. Гурко №14 от 8,00ч до 17,00ч..

 

  1. Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой часове за лична помощ, и иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез изрично упълномощено от него лице или неговият законен представител, заявление-декларация по образец (Приложение № 1) до кмета на общината по настоящия адрес.
  2. Кандидатът за асистент подава в общината заявление по образец (Приложение №4) на хартиен носител за включване в списъка на кандидатите за асистенти.

Файлове :

  Информация 

 Коментарите са затворени.

Анкети

Как според Вас е най-добре да се извършва административното обслужване?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...