ОБЩИНА ХИСАРЯ

Адрес

Гр. Хисаря, п.к. 4180, ул. “Генерал Гурко” №14

Телефони: 0337/ 6 21 80, 0337/ 6 20 34, 0337/6 24 15, 0337/6 26 31

Факс: 0337/ 6 20 30

Имейл: obhisar!hisar.bg, obshtina!hisar.bg

Общински съвет : obs!hisar.bg ;

(Заменете ! с @ при копиране на емайл адреса)

Телефонен Указател :   

telefonen-ukazatel

Общинска администрация Хисаря

Работно време

Сутрин: 08:00ч. – 12:00ч.

След обяд: 13:00ч – 17:00ч.

Булстат:BG000471671

Галерия Снимки от града

Кмет на Община Хисаря

Инж. Пенка Дойкова

Имейл: kmet!hisar.bg

Тел.: 0337/ 6 2 4 05

Приемен ден : Онлайн записване

Зам. Кмет на Община Хисаря

Тони Илиева

Имейл: zam-kmet!hisar.bg

Тел.: 0337 /6 2 0 95

 Секретар на Община Хисаря

Петко Петров

Имейл: petrov!hisar.bg

Тел.: 0337 / 6 21 12

(Заменете ! с @ при копиране на емайл адреса)

Изпращане на Имейл до Община Хисаря :

Like Us On Facebook

Анкети

Колко време чакахте, докато регистрират заявлението Ви за административна услуга

Вижте резултатите

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup