СОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ

http://souhs.hisar.bg/news.php

1. СОУ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ГР.ХИСАРЯ, 
БУЛ.”ХРИСТО БОТЕВ” №43, ТЕЛ. 0337/62172
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ : ИВАНКА САКУТОВА

ОУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

2.ОУ”КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ГР. ХИСАРЯ,
БУЛ.”ИВАН ВАЗОВ” № 73, ТЕЛ. 0337/62036
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: ИВАН ЧАВОВ

ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

3.ОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ХИСАРЯ,
БУЛ. “ХРИСТО БОТЕВ” № 61
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ : Наталия Берберова

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

4. ОУ”ХРИСТО БОТЕВ” С.ПАНИЧЕРИ
ТЕЛ. 03173/2111
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: ПЕТЪР ТЕРЗИЙСКИ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ

6.ОУ”ХРИСТО БОТЕВ” С. КРАСНОВО
ТЕЛ.03178/ 371
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ : ГАЛЯ ТУНЧЕВА

ОДЗ МЕЧО ПУХ

7. ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ “МЕЧО ПУХ” ГР.ХИСАРЯ
УЛ.”Н.ВАПЦАРОВ” № 22, ТЕЛ.0337/62184
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: КУНКА ГАЙДАРСКА
ЦДГ ДЪГА

8.ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ДЪГА” ГР.ХИСАРЯ
УЛ.”ЕЛИН ПЕЛИН” № 7 , ТЕЛ. 0337/62077
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: ВАНЯ БЕГОВА

ЦДГ ПИНОКИО

9.ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ПИНОКИО” ГР.ХИСАРЯ
УЛ.”ТРАКИЯ” № 4 , ТЕЛ. 0337/62041
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: ДОРА ТОМАНОВА

ЦДГ РОЗА

10.ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “РОЗА” С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ
ТЕЛ.03174/279
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ : ЙОРДАНКА УЗУНОВА

ЦДГ СЛЪНЦЕ

11.ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “СЛЪНЦЕ” С.ПАНИЧЕРИ
ТЕЛ.03173/2024
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ : СЛАВКА НЕЙЧЕВА

ЦДГ ЧАЙКА

12.ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ЧАЙКА” С.СТАРОСЕЛ
ТЕЛ.03176/2224
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: НИКОЛИНА РАНОВАLike Us On Facebook

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Loading ... Loading ...

Може да заплатите  вашите местни данъци и такси чрез Български пощи :

bgpostpng

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

по Проект “ Нови възможности за грижа”

(социална услуга „Личен асистент” за лица с трайни увреждания,

които не могат да се самообслужват)

От 27.03.2015г. в община Хисаря стартира Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, дейност „Личен асистент”. Към момента са назначени 25 лични асистенти предоставящи услугата на 26 потребителя. Двама от потребителите са деца. Подадени бяха общо 88 заявления от кандидат-потребители.

Услугата се ползва от :

** Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

** Самотноживеещи тежко болни лица;

** Семейства на деца с увреждания.с увреждания

През месец октомври се проведе поддържащо обучение на всички назначени лични асистенти.

Тази услуга е изключително полезна и търсена от потребителите, т. к. се предоставя в домашни условия, без откъсване от средата.

Powered by WordPress Popup