Месторабота Хисаря; Постоянна работа; Пълно работно време; 

Заплата 715 BGN (Бруто)

Работник строителство към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Изпълнява спомагателни работи при изпълнение на улични настилки- основен калдъръм, баластрена, трошено-каменна настилка, асфалтова и бетонна. Разваля всички видове настилки, сортира и подрежда павета и плочи, подготвя основата за нареждане на бордюри, павета, плочки, полага асфалт, залива с цимент фугите, почиства бордюрите и водещите ивици от останалата асфалтова смес или други отпадъци, подготвя топъл битум за напръскване на основите.
2. Изпълнява подготвителни, спомагателни и обслужващи дейности при зидарски, мазачески, покривни и други строителни, кофражни, арматурни и ремонтни работи.
3. Прави обикновени и средно сложни зидарии, мазилки на покривни покрития от керемиди, плочи и СМР по полагане на топла покривна изолация.
4. В случаи, когато има нужда от строителен работник на гробищните паркове да работи там.
5. Извършва СМР по ремонт, поддръжка и изпълнение на канализация, улични оттоци, отводнителни решетки и др. /капаци, шахти, септични ями/
6. Ремонт, поддръжка и изпълнение на нови водопроводни инсталации /вътрешни и външни/, поддръжка и ремонт на поливна система в паркове и градини.
7. Поддръжка на пешеходни пътеки и маркировка, пътни знаци и сигнализация.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ

1. Образование – средно/основно
2. Трудов опит -1 г.
3. Умения за работа в екип

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа (свободен текст);
2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП “Чистота, озеленяване, строителство и ремонт “, ул. “Димитър Благоев” №9, всеки делничен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Телефон за справки: 0337/6 24 75


Коментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...