Месторабота Хисаря; Постоянна работа; Пълно работно време; 

Заплата 715 BGN (Бруто)

Работник строителство към ОП Чистота, озеленяване, строителство и ремонт
 
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Изпълнява спомагателни работи при изпълнение на улични настилки- основен калдъръм, баластрена, трошено-каменна настилка, асфалтова и бетонна. Разваля всички видове настилки, сортира и подрежда павета и плочи, подготвя основата за нареждане на бордюри, павета, плочки, полага асфалт, залива с цимент фугите, почиства бордюрите и водещите ивици от останалата асфалтова смес или други отпадъци, подготвя топъл битум за напръскване на основите.
2. Изпълнява подготвителни, спомагателни и обслужващи дейности при зидарски, мазачески, покривни и други строителни, кофражни, арматурни и ремонтни работи.
3. Прави обикновени и средно сложни зидарии, мазилки на покривни покрития от керемиди, плочи и СМР по полагане на топла покривна изолация.
4. В случаи, когато има нужда от строителен работник на гробищните паркове да работи там.
5. Извършва СМР по ремонт, поддръжка и изпълнение на канализация, улични оттоци, отводнителни решетки и др. /капаци, шахти, септични ями/
6. Ремонт, поддръжка и изпълнение на нови водопроводни инсталации /вътрешни и външни/, поддръжка и ремонт на поливна система в паркове и градини.
7. Поддръжка на пешеходни пътеки и маркировка, пътни знаци и сигнализация.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ

1. Образование – средно/основно
2. Трудов опит -1 г.
3. Умения за работа в екип

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за работа (свободен текст);
2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП “Чистота, озеленяване, строителство и ремонт “, ул. “Димитър Благоев” №9, всеки делничен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Телефон за справки: 0337/6 24 75


Коментарите са затворени.

Анкети

Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Общинска администрация град Хисаря?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.