ТУРИЗЪМ

Туризъм

Град Хисаря е туристическия център на общината. Известен с минералната си вода още от дълбока древност, градът предлагат много възможности за почивка, лечение и развлечения. В община Хисаря се развиват следните видове туризъм:
– балнеотуризъм – на базата на минералните извори в град Хисаря и село Красново са построени много балнеоцентрове и санаториуми. Провеждат се лечебни процедури при редица заболявания. В новите хотели се предлагат и спа-процедури за релакс и удоволствие – ароматерапия, таласотерапия, фитотерапия, класически и източни масажи, музикотерапия и други. Лечебният ефект на хисарската минерална вода е научно доказан.
– конгресен туризъм – в град Хисаря има много добри условия за конгреси, семинари и делови срещи. В големите хотели има оборудвани зали с модерна техника, предлагат се допълнителни услуги и високо качество на обслужването. Организират се съпътстващи спортни и развлекателни програми.
– еко- и пешеходен туризъм – около Хисаря и в селата, разположени в подножието на Средна гора има добри възможности за леки пешеходни преходи, наблюдения на птици, диви животни и защитени растителни видове в естествената им среда. Хижите са подходящи за еко-семинари и “горски училища”.
– селски туризъм – в малките села в подножието на Средна гора има стари къщи, запазени традиции и богата история. Анимационните програми на Информационния туристически център предлагат запознаване с бита и обичаите на местното население; изучаване на традиционни занаяти, народни танци и българска кухня; участие в домашните задължения на стопаните; дегустации на домашни вина.
– ловен туризъм – общината има идеални условия за лов и риболов – 4 ловни полета с разнообразен дивеч и десетки чисти и зарибени язовири. Ловното дружество разполага с техника и водачи.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

        Селско Стопанство 

Обработваемата земя в Община Хисаря е 236560 дка, от която ниви-19430 дка, трайни насаждения-36106 дка, естествени ливади-10024 дка. Мерите и пасищата са 44899 дка.

Общината е с традиции в отглеждането на зърнено- пшенични култури, трайни насаждения, зеленчукопроизводството и отглеждането на ориенталски тютюн. Най-голям дял се пада на зърнено- пшеничните култури.

От пролетниците се отглеждат слънчоглед, овес, пипер, корнишони.

Трайните насаждения са лозя-15670 дка, сливи-8010 дка, вишни-2343 дка, ябълки-645 дка, малини-95 дка, ягоди-71 дка, маслодайна роза-855 дка, лавандула-325 дка, череши-873 дка.

Земята се обработва от 13 кооперации, арендатори и незначителен брой частни

стопани. Най-разпространен вариант за стопанисване на земята е чрез земеделските кооперации.

Животновъдството основно е в частните стопанства, в които се отглеждат около 2550 говеда- в това число: 2180 крави и 50 биволи.;7300 овци; 5660 кози; 3900 свине.

Птиците са 40700, като 30000 от тях са в една птициферма.

Пчелните семейства са около 1480 .

С механизация на селското стопанство разполагат преди всичко земеделските кооперации и арендаторите

 Промишленост

Определя се от предприятията на хранително-вкусовата промишленост, бутилиране на минерална вода, малки фирми за механична обработка на металите и строително-ремонтна дейност.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ

СПИСЪК НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Предприятие

Предмет на дейност

1. ТПК ” Хисар 90 “ Бутилиране на минерална вода
2. ” Мавър 2000 ” ЕООД Бутилиране на минерална вода
3. ” Аугуста 91 ” ЕООД Бутилиране на минерална вода
4. ” Малаков ” ООД Бутилиране на минерална вода
5. ” Милениум ” ООД Бутилиране на минерална вода
6. ” Шоколина ” ООД Производство на шоколадови и сладкарски изделия
7. ” Цуни ” ЕООД Производство на шоколадови и сладкарски издилия
8. ” ДИА 93 ” ООД Колбасарски цех
9. ” Флайшпродукте ” ООД Транжорна за месо
10. ЕТ ” ТИМ – Иван Мушевски “ Хлебопроизводство

 

11. ЕТ ” Пана Стоилова – Шилтън “ хлебопроизводство
12. ЕТ ” Вълчев – Иван Вълчев “ Хлебопроизводство
13. ЕТ  500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.