ЕАНИ – КОЗАНИ - ГЪРЦИЯ

ЕАНИ – КОЗАНИ – ГЪРЦИЯ

Козани е град в Гърция с 35,242 жители, център и най-големият град на административната област Западна Македония, както и на едноименния дем Козани. Градът е център и на Сервийската и Козанска епархия на Гръцката православна църква.

Козани се намира на 120 km югозападно от Солун и на 15 km северозападно от язовира Полифито, между планините Шапка (Пиерия), Каракамен (Вермио), Синяк (Аскио) и Червена гора (Вуринос). Разположен е на 710 метра над морското равнище. Името на града вероятно е с български произход и е свързано с търговията на кожа, която от векове се развива в района, или пък е свързано със селото Коздяни в Епир, от където може би са мигрирали първите жители на града.

Козани се намира на 120 km югозападно от Солун и на 15 km северозападно от язовира Полифито, между планините Шапка (Пиерия), Каракамен (Вермио), Синяк (Аскио) и Червена гора (Вуринос). Разположен е на 710 метра над морското равнище. Името на града вероятно е с български произход и е свързано с търговията на кожа, която от векове се развива в района, или пък е свързано със селото Коздяни в Епир, от където може би са мигрирали първите жители на града.

Еани е разположено на около 20 километра южно от град Козани, от лявата (северна) страна на големия язовир на река Бистрица (Алиакмонас), в подножието на планината Червена гора (Вуринос).

Еани в древността е главен град на Елимея, част от Древна Македония. През IV век пр.н.е. влиза в състава на голямата древномакедонска държава. Селището продължава да съществува през елинистичната епоха докъм І век пр.н.е.

Днес в Еани има голям селски празник има на Лазаровден, когато с особена тържественост се провеждат старинните обичаи. [7] В района на селото има общо 11 храма, датиращи от XI до XIX век. Църквата „Успение Богородично“ в центъра на селото според някои оценки произлиза от края на XI-началото на XII век, с реконструкции през XVI, XVIII и XIX век, откогато датират различни стенописни слоеве.[8]

Археологическият музей на Еани излага прекрасни експонати, открити в древния град Еани и в околоността. Разположен е в съвременна голяма сграда, построена през 1992-2002 година. Археологическият комплекс на античния град е разположен е на около 2 километра североизточно от селото и в него могат да се видят останки от различни постройки на древния град.

ХИЛЗЕНАЙМ – ЕЛЗАС - ФРАНЦИЯ

 ХИЛЗЕНАЙМ – ЕЛЗАС – ФРАНЦИЯ

Елзас е френска област на границата с Германия. Преминавала многократно във владение на една или друга държава. След Първата световна война е отнета от Германия заедно с Мозел и върната на Франция.

Елзаският език, говорен от част от населението, се класифицира като горногермански диалект с немалко френски заемки. Докато единственият официален език е френският, от 1992 г. насам се правят опити за запазване на диалекта от изчезване, чрез въвеждане на двуезично обучение.

Хисаря и Хилзенайм имат сходните исторически, археологически, културни и туристически. Град Хилзенайм е известен с останките си от римско присъствие и с вилата за отдих на един от Цезарите на Риската империя наричана “Le bois sacr” намираща се в града, която е посещавана много от туристи. В града се намира и прочутата танцувална зала на императрица Жозефин. Града разполага с модерни центрове за активен отдих и спортна дейност (футболен стадион, няколко тенис корта, клубове за гимнастика, бадминтон, айкидо, джудо и изкуствено езеро за спортен риболов). В града се намира и старинен католически пансион. Всяка година през м.февруари в Хилзенайм се провежда традиционен карнавал.

< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.