№ Име , презиме , фамилия

Партия

инж. Найден Павлов Павлов

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)

избран с Решение № 2, Протокол № 1 от 08.11.2019г.

• инж. Атанас Петров Куковски

Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)

• Борис Иванов Витев

Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)

• инж. Рангел Емилев Спасов

Местна коалиция “СДС (СДС, АБВ)

• инж. Бойко Цветанов Гавраилов

ГЕРБ

• Мариана Денкова Александрова

ГЕРБ

• Виделина Николова Попова

ГЕРБ

• Васил Георгиев Пендев

ГЕРБ

• Пенчо Тодоров Шапков

БСП за България

• Мария Петкова Мустакова

БСП за България

• Ива Иванова Вълчева

БСП за България

• инж. Пенка Апостолова Рахова

БСП за България

• Таня Николаева Марковска

БСП за България

• Гатьо Тодоров Султанов

Социалистическа партия “Български път”

• инж. Ненко Видолов Костов

Социалистическа партия “Български път”

• д-р Стефан Димитров Недевски

Социалистическа партия “Български път”

• Даниела Тодорова Пирянкова

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ