На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на Изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.


НАРЕЖДАМ :

 1. Определям места за поставяне на агитационни материали на територията на Общината, както следва:

За гр. Хисаря – на таблата тип “Гъбка” на – бул. “Ив. Вазов” до гарата, бул. “Ив. Вазов” срещу бившия универмаг, бул. “Ив. Вазов” срещу вход “Камилите” на крепостната стена, центъра на кв. “Миромир”, на таблото в кв. “Веригово” до магазина на ГПК “Наркооп” и на таблото в – кв. “Момина баня” до магазина ГПК “Наркооп”.
– За с. Михилци – на таблото пред стария магазин в центъра;
– За с. Черничево – на западната стена на читалищната сграда;
– За с. Старо Железаре – на таблото в центъра;
– За с. Ново Железаре – на таблото в центъра;
– За с. Паничери – на трите табла в центъра;
– За с. Мътеница – таблото в центъра;
– За с. Старосел – на таблото до кметството;
– За с. Красново – на таблото в центъра;
– За с. Кръстевич – на таблото в центъра;
– За с. Беловица – на таблото на центъра;
– За с. Мало Крушево – северната стена на сградата зад магазина на центъра;

На стените и витрините на сгради и магазини – само след разрешение на собственика или управителя на имота (чл. 183, ал. 3 от ИК).

 1. По време на предизборната кампания агитационни материали да се разпространяват и поставят при стриктно спазване на разпоредбите на чл.чл. 183, 184 и 185 от ИК.
 2. Забранявам поставянето на агитационни материали на дървета по улиците и парковете и автоспирките.
 3. Управителят на ЧОСР да осигури за гр. Хисаря група за премахване на агитационни материали, които не са поставени на определените в тази заповед места и са в нарушение на разпоредбите на чл.чл. 183, 184 и 185 от ИК.
 4. Кметовете и Кметските наместници по населени места отговарят за премахването на агитационни материали посочени в т. 4-та.
 5. В срок от 7 (седем) дни след изборния ден, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали.
  Настоящата заповед да се доведе до знанието на ръководствата на политическите партии и коалиции на територията на Общината, Кметовете и Кметските наместници по населените места, Управителя на дейност ЧОСР за сведение и изпълнение.
  Заповедта да се качи на интернет страницата на Общината и да се постави на информационните табла в сградата на Общинска администрация.


  Контролът по изпълнението заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

ИНЖ. ПЕНКА ГАНЕВА /П/
Кмет на община ХисаряКоментарите са затворени.

Анкети

Срещнахте ли при общуването със служители от Общинска администрация Хисаря някой от следните проблеми?

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.