СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 001                            кметство ………..     населено място ГР.ХИСАРЯ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  АТАНАСКА                      ЙОТОВА                        ЛИТОВА

                  ВАЛЕНТИН                      ГЕРОВ                         ПАМУКОВ

                  ДОНКА                         НИКОЛОВА                      САЛИЕВА

                  ЕЛЕНА                         НИКОЛАЕВА                     ИВАНОВА-ТОШЕВА

                  ИРИНА                         ВЛАДИМИРОВНА                  ИВАНОВА

                  ЙОРДАН                        ВАСИЛЕВ                       ГЕНОВ

                  КИРИЛ                         АНГЕЛОВ                       ХАДЖИЕВ

                  КОСТАДИН                      НИКОЛОВ                       ИВАНОВ

                  НИКОЛА                        ИВАНОВ                        МИХАЙЛОВ

                  ПЕТЯ                          СТОЙКОВА                      МИХАЙЛОВА

                  РАДОСЛАВ                      НИКОЛАЕВ                      ИВАНОВ

                  СТЕФАН                        НЕНЧЕВ                        ГОСПОДИНОВ

                  СТОЙНО                        ИВАНОВ                        ИВАНОВ

                  СТОЯНКА                       АТАНАСОВА                     ТИНТИКОВА-БЕЛИШКА

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 002                            кметство ………..     населено място ГР.ХИСАРЯ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  АНА                           НИКОЛОВА                      ГАНЧЕВА-ЧЕРНЕВА

                  АНДРЕЯ                        АТАНАСОВ                      ПАПИНОВ

                  АПОСТОЛ                       НИКОЛОВ                       РАДЕВ

                  БОНКА                         НАНКОВА                       ТОДОРОВА

                  БОЯН                          ГЕОРГИЕВ                      БАРАКОВ

                  ВАСИЛКА                       ХРИСТЕВА                      РАДЕВА

                  ВЛАДИСЛАВ                     ГАВРИЛОВ                      МАНЧЕВ

                  ГЕНКА                         ТОДОРОВА                      ДОНЧЕВА

                  ГЕНЧО                         МИТКОВ                        НАЛБАНТОВ

                  ДЕНИЦА                        ВАЛЕНТИНОВА                   НЕДЕВА

                  ДИМИТЪР                       МИТКОВ                        НЕЙЧЕВ

                  ДИМО                          ДИМИТРОВ                      КАРАКИТУКОВ

                  ДОБРИН                        РУСЕНОВ                       МАНДЖУКОВ

                  ДОНЧО                         СТОЯНОВ                       МУТАВЧИЙСКИ

                  ЕЛЕНА                         ГЕОРГИЕВА                     КЕРИМОВА

                  ЕЛЕНА                         ТОДОРОВА                      КОЧАНКОВА

                  ИВАН                          ИВАНОВ                        СЕМКОВ

                  ИВАН                          ПАНЕВ                         РАДУЛСКИ

                  ИВАНА                         ВИДОЛОВА                      БОЖЕВА

                  ИВАНКА                        ПЕТРОВА                       ПОПОВА

                  ИВАНКА                        СТОЯНОВА                      ТОНЕВА

                  КРЪСТЮ                        ДИМИТРОВ                      ТОНЕВ

                  ЛЮДВИК                        СЛАВОВ                        ТУЛУМОВ

                  МАРИЙКА                       ИЛИЕВА                        ЯКИМОВА

                  МАРИЯ                         ПЕТКОВА                       БИКОВСКА

                  МАРИЯ                         ТАНЕВА                        ДОБРЕВА

                  НЕНЧО                         ДИМИТРОВ                      ПИСКОВ

                  НИКОЛАЙ                       МАЛЕНОВ                       ТОШЕВ

                  ПАВЕЛ                         ГАВРАИЛОВ                     ЧЕРНЕВ

                  РАДОСЛАВА                     ВЕЛИЧКОВА                     ТЮТЮНДЖИЙСКА

                  СВЕТЛА                        ДИМИТРОВА                     КУМХОФЕР

                  СТАНЬО                        АТАНАСОВ                      ЦОКОВСКИ

                  СТЕФКА                        СТЕФАНОВА                     ТЕРЗИЙСКА

                  ТОДОР                         ВЕЛКОВ                        БОРМОВ

                  ХРИСТО                        БОГДАНОВ                      БОГДАНОВ

                  ХРИСТО                        ИВАНОВ                        ПАВЛОВ

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 003                            кметство ………..     населено място ГР.ХИСАРЯ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  ВЕЛИСЛАВА                     ЛАТИНОВА                      ВЕЛИЧКОВА

                  ВИДОЛ                         НЕНКОВ                        КОЗАРСКИ

                  ДЕСИСЛАВА                     ПЕТРОВА                       БАДОВА

                  ИВАН                          ВЕНКОВ                        ИВАНОВ

                  ИВАН                          ЙОЗОВ                         МИНДИЗОВ

                  ИВАНКА                        ПЕТРОВА                       ЛАЗАРОВА

                  ИНА                           ИВАНОВА                       ИБРАИМИ

                  МАГДАЛЕНА                     ПЕТКОВА                       ПЕТРОВА

                  МАРИЯ                         ИВАНОВА                       ИВАНОВА

                  МАРТИН                        КРАСИМИРОВ                    КРЪСТЕВ

                  РАНГЕЛ                        ИЛИЕВ                         КАРАМФИЛОВ

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 004                            кметство ………..     населено място ГР.ХИСАРЯ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  БОРИС                         СТАЕВ                         КАРАИВАНСКИ

                  ВАСИЛ                         ДИМИТРОВ                      КУЦАРОВ

                  ВЕСКО                         КРАСИМИРОВ                    МИЛЕВ

                  ДАНИЕЛ                        ПЕТРОВ                        ПЕЙЧЕВ

                  ДЕЧО                          ПЕТКОВ                        КОСТАДИНОВ

                  ИВО                           ЛЮБОМИРОВ                     КАСАБОВ

                  ЙОРДАНКА                      ГЕОРГИЕВА                     ПИСКОВА

                  МИЛЕНА                        КРЪСТАНОВА                    ЛИШЕВА

                  МИХО                          КОЛЕВ                         ГЕОРГИЕВ

                  НИКОЛИНА                      БОЙНОВА                       КОСТАДИНОВА

                  ФИДЕЛ                         АЛФОНСО                       ГОНСАЛЕС

                  ХРИСТИЯН                      АТАНАСОВ                      МИХАЛСКИ

                  ЦВЕТАНА                       ВИДОЛОВА                      КИРКОВА

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 005                            кметство ………..     населено място ГР.ХИСАРЯ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  АНКА                          ТОДОРОВА                      КРЪШКОВА

                  ВЪЛА                          ВИДОЛОВА                      ХРИСТОВА

                  ДИМИТЪР                       ПЕТКОВ                        КРЪШКОВ

                  ПАВЛИНА                       ПЕТКОВА                       ДЕЛЕВА

                  РАДА                          ХРИСТЕВА                      ДРАГНЕВА

                  СТОЯНКА                       ПЕНЧЕВА                       КРЪЧМАРОВА

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 006                            кметство ………..     населено място ГР.ХИСАРЯ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  АВРАМ                         ГЕОРГИЕВ                      КАЙКАДЖОВ

                  ГАЛИНА                        КОЛЕВА                        ТОДОРОВА

                  ГЕНО                          ПЕНЧЕВ                        СЕМКОВСКИ

                  ГЕОРГИ                        ИВАНОВ                        СОЛАКОВ

                  МАРГАРИТА                     АТАНАСОВА                     АТАНАСОВА

                  РАНГЕЛ                        НИКОЛОВ                       ВАСИЛЕВ

                  ТАНО                          МИНЧЕВ                        ПАУНСКИ

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 007                            кметство ………..     населено място ГР.ХИСАРЯ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  АНТОАНЕТА                     БОРИСОВА                      ЙОЛИНСКА

                  ИВАН                          ТРИФОНОВ                      НАЧЕВ

                  КУНКА                         ИВАНОВА                       НАЧЕВА

                  МИЛЕНА                        СИМЕОНОВА                     ТЕНКОВА

                  НИКОЛА                        СТЕФАНОВ                      СТЕФАНОВ

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 008                            кметство ………..     населено място ГР.ХИСАРЯ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  ГЕОРГИ                        РАДЕВ                         РАДЕВ

                  ДАНИЕЛА                       СИМЕОНОВА                     СТЕФАНОВА

                  ИВАН                          ГЕОРГИЕВ                      ЧЕРНЕВ

                  МАРИЙКА                       НИКОЛОВА                      ЧЕРНЕВА

                  СТЕФАН                        НИКОЛОВ                       НЕНЧЕВ

                  СТОЯНА                        КОЛЕВА                        ПАВЛОВА

                  ТОДОР                         ИВАНОВ                        ИВАНОВ

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 009                            кметство ………..     населено място ГР.ХИСАРЯ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  ВАСИЛ                         ПЕТРОВ                        БАДОВ

                  ИВАН                          МЕТОДИЕВ                      БАДОВ

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 012                            кметство ………..     населено място С.СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  НИКОЛА                        ВАСИЛЕВ                       ГЕОРГИЕВ

                  ПЕТЪР                         ТОДОРОВ                       ПЕТКОВ

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 013                            кметство ………..     населено място С.НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  РАНГЕЛ                        ГЕОРГИЕВ                      КАРАГЬОЗОВ

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 014                            кметство ………..     населено място С.ПАНИЧЕРИ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  БОГДАН                        ДЕЛКОВ                        НАЛБАНТОВ

                  ВАСИЛКА                       КОСТАДИНОВА                   ВЕЛИЧКОВА

                  ДИЛЯН                         СТОЙЧЕВ                       ПОПОВ

                  КОЛЬО                         ГЕОРГИЕВ                      ВЕЛИЧКОВ

                  МАРИЯ                         ИВАНОВА                       КОЧАНКОВА

                  НИНА                          СИМОНОВА                      ПАЧЕВА

                  САШО                          АНГЕЛОВ                       ИЛИЕВ

                  ЦВЕТЕЛИН                      ТОДОРОВ                       САЛУТСКИ

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 015                            кметство ………..     населено място С.МЪТЕНИЦА

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  ГЕНКА                         НИКОЛОВА                      ИТКОВА

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 016                            кметство ………..     населено място С.СТАРОСЕЛ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  БОНА                          ДРАГНЕВА                      КЪЛВАЧЕВА

                  ИВАН                          ДАНЧЕВ                        ЦОКОВСКИ

                  КРАСИМИРА                     ИВАНОВА                       АНГЕЛОВА

                  ПЕТКО                         ИЛИЕВ                         КЪЛВАЧЕВ

                  РАДКА                         ФИЛИПОВА                      БИНДЕА

                  ТАНЯ                          МАТЕЕВА                       ЦОКОВСКА

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 018                            кметство ………..     населено място С.КРАСНОВО

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  АНГЕЛ                         ВЪЛКОВ                        АНГЕЛОВ

                  ЗАПРЯН                        ДИМИТРОВ                      ЦОНЕВ

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 019                            кметство ………..     населено място С.КРЪСТЕВИЧ

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  ВЛАДКО                        ПЕТКОВ                        ДОЛЖЕВ

                  ГЕОРГИ                        КОСТОВ                        ГЕОРГИЕВ

                  МИХАИЛ                        ЛАЗАРОВ                       КАРАКАШЕВ

                  ПЕТЪР                         ИВАНОВ                        ДРАГАНОВ

                                    СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

                             от избирателните списъци в изборите за

                           народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                        (чл.39, ал.1 ИК)

                                        (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

     Област ПЛОВДИВ                          Община ХИСАРЯ

     секция № 020                            кметство ………..     населено място С.БЕЛОВИЦА

     адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

     ———————————————————————————————–

                                        Собствено, бащино и фамилно име

     ———————————————————————————————–

                  НАЙДЕН                        МАРИНОВ                       ПЕТКОВКоментарите са затворени.

Анкети

Считате ли, че чакахте прекалено дълго?

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.