За поредна година Комплекс за винен и СПА туризъм „Старосел“ ще отпразнува „Празника на детето“ – 01.06.18г. С голямо удоволствие поднасяме покана на децата от училища и детски градини в община Хисаря.

Подготвили сме разнообразна програма и активности. Събитието ще започне в 16:00ч. Ще има две работилници-творилници и спортна анимация – те ще бъдат разпределени на няколко сектора, така че всяко дете да може да избере най-приятното за себе си.

Това ще продължи до 18:00ч. В 18:00ч. ще започне концерт на децата, които ще показват своите таланти (песни или танци). За участие, трябва 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.