ОБЩИНА ХИСАРЯ

ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ

ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ЧЕСТВАНЕТО НА 

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

На 1-ви март 2019г.

НАЧАЛО – 18.30 ч. – Паметник „Априлци” – гр. Хисаря

Тържествена проверка /заря / по повод

 3 – ти март

Национален празник на Република България 

С участието на военни от 61 Механизирана бригада – гр.Карлово, с бригаден командир ген. Пламен Йорданов, Младежки танцов състав „Искра“ при НЧ „Искра – 1938“- гр.Хисаря, НЧ „Антон Билкин – 1929“ – гр. Хисаря, ученици и граждани 

При желание от Ваша страна да поднесете венец, моля, обадете се на

тел. 0884 900 624, за да бъдете включени в тържествената програма 

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИ 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.