20сеп.

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки   Вх. № 94-00-С-295 от 05.08.2021г. Стефка Атанасова Атанасова 9   […]

20сеп.

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ Кна допуснатите и недопуснати кандидатиза длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ НЕДОПУСНАТ Вх. № 94-00-С-295 от 05.08.2021г. Стефка Атанасова Атанасова ДОПУСНАТ Вх. № 94-00-И-261 от 11.08.2021г. Иванка Стойчева Стойкова […]

01юли

Оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки   Вх. № 94-00-И-188 от 16.06.2021г. Иванка Митова Тоскова 9   […]

30юни

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-И-188 от 16.06.2021г. Иванка Митова Тоскова ДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-Й-23 от […]

09юни

Оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки  1 Вх. № 94-00-Н-140 от 04.06.2021г. Николина Благова 9  2 Вх. […]

08юни

Допуснати и недопуснати кандидат за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ  1 Вх. № 94-00-Н-140 от 04.06.2021г. Николина Благова ДОПУСНАТ  2 Вх. № 94-00-Т-106 от 07.06.2021г. […]

02апр.

СПИСЪК на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

СПИСЪКна оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брой точки   Вх. № 94-00-С-111 от 17.03.2021г. Савка Севрийска 9   Вх. № 94-00-Б-16 от 22.03.2021г. Бонка Върникова […]

02апр.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“

СПИСЪКна допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-С-111 от 17.03.2021г. Савка Севрийска ДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-Б-16 от 22.03.2021г. Бонка Върникова ДОПУСНАТ   Вх. № […]

17мар.

Оценени и класирани кандидати след проведено събеседване

С П И С Ъ К на оценени и класирани кандидати след проведено събеседване за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ Общ брпй точки   Вх. № 94-00-В-39 от 05.03.2021г., Вера Кърчева 9   Вх. […]

15мар.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжност социален асистент за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ № ВХОДЯЩ НОМЕР ИМЕ ФАМИЛИЯ ДОПУСНАТ  НЕДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-В-39 от 05.03.2021г., Вера Кърчева ДОПУСНАТ   Вх. № 94-00-В-36 от 01.03.2021г., […]

11фев.

Стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”

Община Хисаря в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че  стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.