29апр.

Тренировки по футбол на деца от различни възрастови групи

Уважаеми съграждани, Във връзка с появилите се в социалните мрежи спекулации, относно провеждането на тренировки по футбол на деца от различни възрастови групи, бих искала да изкажа своето становище по въпроса. Спортният Календар на община Хисаря за 2022 г. е базиран на традиционно организирани […]

28апр.

28.04.2022 ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТА „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ХИСАРЯ“

26апр.

Завърши международния младежки обмен ” Направи го за себе си!”

Програма „Еразъм+“ Завърши международния младежки обмен ” Направи го за себе си!”, № 2021-1-BG01-KA152-YOU-000019729, който се проведе в периода 15-21 април в град Хисаря. В проектните дейности се включиха младежи и девойки с неравностоен социален статус, които усвоиха знания и компетенции за по-добра реализация […]

21апр.

Решение № 12/19.11.2019 г. на ОбС Хисаря, Решение № 44, взето с Протокол № 9/31.03.2022 г. от ЕСУТ при Община Хисаря Хисаря по преписка вх. № 26-00-358/31.03.2022 г. от „МАЛАКОВИ“ ООД

На основание с член 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с предвижданията на влязъл в сила ОУП на Община Хисаря, одобрен с Решение № 12/19.11.2019 […]

19апр.

Дезинфекционни и дезинсекционни дейности 21.04.22

Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация Хисаря уведомява населението и гостите на общината, че […]

15апр.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДАТА В гр. Хисаря, с. Черничево, с. Михилци и с. Старо Железаре

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, Поради дезинфекция със засилено хлороподаване на водопроводната мрежа, на територията на гр. Хисаря и кварталите, с.Черничево,с. Михилци и с. Старо Железаре на 18,19 и 20 април 2022 г. /понеделник, вторник и сряда/, водата ще бъде хлорирана и негодна за […]

15апр.

В град Хисаря стартира изпълнението на проект “Направи го за себе си!“

Програма „Еразъм+” проект №2021-1-BG01-KA152-YOU-000019729 В град Хисаря стартира изпълнението на проект “Направи го за себе си!“, финансиран по програма „Еразъм+” на ЕС. Проектът представлява 7-дневен младежки обмен и в него ще вземат участие 21 младежи от три европейски страни- България, Румъния и Северна Македония. […]

31мар.

Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища:

BG Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища: 1. Заявления за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от […]

28мар.

Обучение киберсигурност, лични данни и мерки срещу изпирането на пари

В изпълнение на чл. 70, ал.2, т.2  от Закона за защита на личните данни и чл. 101, ал. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари в периода от 24 до 25 март 2022г. се проведе  обучение на служителите от Общинската администрация град […]

25мар.

СЪОБЩЕНИЕ:

СЪОБЩЕНИЕ: НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТОПАНИСВАЩИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ Всички, които желаят да настаняват лица, търсещи временна закрила в Република България, вследствие военните действия в Украйна, е необходимо да попълнят „Настаняване-формуляр“. Формулярът е публикуван на институционалната страница на Министерството на туризма в секция Информация […]

23мар.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА 2022 Г.

Дата на на публикацията: 23 Март 2022 г. На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Хисаря организира публично обсъждане на Проект за Бюджет за 2022 година. Обсъждането ще се проведе на 31.03.2022 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.