21мар.

Хисаря посрещна пролетта с талантливите хора на общината

Хисаря посрещна пролетта с танци, песни, стихове и изкуство. „Хисаря-извор на таланти“. Тази инициатива се организира, в подкрепа на благотворителната кампания  за събиране на средства за финансова помощ на семейство или двойка с постоянен или настоящ адрес /регистриран до 31.12.2021г./ на територията на община […]

17мар.

ББР СРЕЩА БИЗНЕСА

На 18 март от 11:00 часа в Заседателната зала на общински съвет Хисаря, инж Пенка Ганева ще открие семинар, на който ще бъдат представени възможностите за директно финансиране от ББР. На семинара ще присъства г-жа Ирена Георгиева – зам. министър на туризма, както и […]

16мар.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Хисаря уведомява всички заинтересувани собственици на имоти в урбанизираната територия на гр. Хисаря, включително квартали Момина баня, Веригово и Миромир, че в изпълнение на Заповед № РД-14-2/21.01.2022 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по […]

15мар.

Резултати от проведен конкурс за обществени възпитатели към МКБППМН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за резултатите от провеждането на втори етап – „Интервю с допуснатите кандидати” на обявен конкурс за обществени възпитатели към МКБППМН – Хисаря Днес, 11.03.2022г.  от  09:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет          – Хисаря […]

10мар.

Хисаря-извор на таланти

Пролетното равноденствие през 2022 година ще бъде на 20 март 2022 година в 17:33 часа българско време, когато настъпва астрономическата пролет. С пролетното равноденствие казваме „Чао!“ на зимата и посрещаме първа пролет. Каним всички жители и гости на община Хисаря да посрещнем пролетта с […]

09мар.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

                       СПЕЦИАЛИСТ – РЕВМАТОЛОГ д-р Луканов – извършва: ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ  С           АМЕРИКАНСКИ  ОСТЕОМЕТЪР  – „ACHILLES EXPRESS”                                                                 Консултация и препоръки за профилактика и лечение на  заболяването  остеопороза.                                                                                                   /цена – 15.00 лв. /  2. РЕВМАТОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ – /по желание!/                      […]

01мар.

КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ИВАН ВАЗОВ – 1904 г.”- гр. ХИСАРЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩЕН СЕКРЕТАР Място на работа: Народно читалище “Иван Вазов – 1904 г.”- гр. Хисаря Правоотношение: трудово Лицето ще бъде назначено на трудов договор с изпитателен  срок 6 месеца. Характер […]

24фев.

Кампанията „Подай ръка-сбъдни мечта“ продължава и през месец март

„Баба Марта бързала, мартенички вързала, върза на дечицата мартенички чудни с ресни червени да са ранобудни, да растат засмени. По-лесно е да направим нещо малко, но за друг, по-лесно е да бъдем заедно. Ще можеш ли и ти?“. Благотворителната кампания  за събиране на средства […]

22фев.

Конкурс за обществени възпитатели към МКБППМН Хисаря

Със Заповед № РД-05-150 от 22.02.2022г. на кмета на община Хисаря, издадена на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинска администрация […]

18фев.

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 299 (УПИ IX–249), кв. 40 по плана на с. Мътеница

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, § 8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ, предписание № […]

14фев.

Класиране в открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, ЗА ОБЕКТ №2201.

Обявявам класирането в открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на Община Хисаря“, ЗА ОБЕКТ №2201. І-во място – “ЗАХИР” ЕООД с предложена цена за обект №2201 в размер на 28 525,40 (двадесет и осем хиляди […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.