01ное.

На 05.11.2021г. в Хисаря ще може да се гласува пробно със специализирано устройство за машинно гласуване

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми жители и гости на град Хисаря, във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България, и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ви информираме, че на 05. 11. 2021 г. /петък/ от 10.00 часа до 12.00 часа. […]

26окт.

Записване за дърва

Общинско предприятие Общинско горско стопанство Хисаря започва записване за дърва. Записването ще бъде в сградата на Медицински център Хисаря втори етаж – Поликлиниката от Тодор Спасов – горски стражар всеки понеделник от 8,00 до 12.00 часа. Телефон за връзка – 0879808820.

25окт.

Дезинфекция на водата в Хисаря

Уважаеми граждани и гости на град Хисаря, поради дезинфекция със засилено хлороподаване на водопроводната мрежа, на територията на град Хисаря и кварталите, на 26 октомври 2021 г. / вторник/, водата ще бъде хлорирана и негодна за пиене. Водоподаването няма да бъде спряно!

20окт.

Считано от 21.10.2021 г.: временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря

На основание т. IX от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА НАРЕЖДАМ: I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря, считано от 21.10.2021 г.: […]

19окт.

Цех за преработка на ядки и производства на масла и тахани от тях“ в ПИ 77270.78.922, град Хисаря

Във връзка с чл. 4. ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 2 от Наредбата за […]

01окт.

Публичен явен търг за отдаване под наем на земи в с. Михилци – 2

ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 411/07.09.2021 г. на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-823/30.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 21.10.2021 година от 13.30 часа, в залата на Общинска администрация Хисаря, ул. ” Генерал Гурко ” № 14,  публични […]

01окт.

Публичен явен търг за отдаване под наем на земи в с. Михилци

ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 412/07.09.2021 г. на Общински съвет Хисаря и заповед № РД-05-824/30.09.2021 г. на Кмета на Община Хисаря, ще проведе на 21.10.2021 година от 13.00 часа, в залата на Общинска администрация Хисаря, ул. ” Генерал Гурко ” № 14, публичен […]

01окт.

14 Ноември 2021 г.: Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на

28сеп.

Разписание на влаковете Хисаря-Пловдив 2021г. и проект за 2022г.

      ->ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  Уважаеми госпожи и господа, Информираме ви, че с цел подобряване на обслужването с железопътен транспорт в цялата страна и осигуряване на надежден и удобен превоз на гражданите, БДЖ представя актуализиран проектен вариант на График за движение на влаковете  за […]

28сеп.

Избори за НС и Президент – Образуване на избирателни секции и тяхната номерация

27сеп.

РАЗРЕШИТЕЛНО № 004 от 17.09.2021 г. за Водовземане от повърхностен воден обект – Язовир „Кавака”, землище на с. Паничери, община Хисаря

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено РАЗРЕШИТЕЛНО № 004 от 17.09.2021 г. за Водовземане от повърхностен воден обект – Язовир „Кавака”, землище на с. Паничери, община Хисаря• Титуляр […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.

 

< 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.