14сеп.

Дългосрочна програма за насърчаването използването на възобновяеми източници и биогорива

Дългосрочна програма за насърчаването използването на възобновяеми източници и биогорива

11сеп.

Технически прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника

Уважаеми собственици на земеделска и горска техника, уведомяваме ви, че на основание чл.16, ал.5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба №3 от 03.02.2016г. за извършване на технически прегледи на техниката по […]

11сеп.

Дезакаризация и дезинсекция на зелените площи в Хисаря

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите […]

11сеп.

Мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставя консултации за изчисляване размер на пенсия

Уважаеми граждани и гости на община Хисаря, уведомяваме ви, че на 13. 09. 2019г.  от 09:00ч. в „Туристически информационен център“ град Хисаря,  бул. „Ген.Гурко” № 23, мобилна група от експерти по социално осигуряване в ТП на НОИ – Пловдив ще предоставя консултации на гражданите […]

09сеп.

ОБЯВА на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив

ОБЯВА  на Комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за област Пловдив         В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ обявява, че са изготвени проекти на картите на масивите за ползване и регистрите към тях въз основа […]

28авг.

Обява на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ          Министерство на земеделието, храните и горите               Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив              Общинска служба по земеделие -Хисаря   ОБЯВА   на Комисията по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ за област Пловдив     В изпълнение на чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, комисията по чл.37в, ал.1 […]

14авг.

Дезакаризация и дезинсекция на зелените площи

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с условията и реда за прилагане на НАРЕДБА № 15 от 08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общинска администрация при Община Хисаря уведомява населението и гостите […]

13авг.

График за провеждане на заседанията на комисиите за стопанската 2019-2020г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 Г.  Grafik_komisii_cl.37v_al.1_ODZ_Plovdiv_2019_2020 (1) КОМИСИЯ ОБЩИНА ЗЕМЛИЩЕ ДАТА НАЧАЛЕН ЧАС Мелиха Юмер Представител на ОД „Земеделие“ гр. Пловдив Нанко Шейретов Хисаря с. Михилци 23.08.2019 г. 15:00 Катя Попова […]

08авг.

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и  горите Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив         Общинска служба по земеделие гр.Хисаря О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ […]

02авг.

ПОКАНАЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ  ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ На 09.08.2019 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Община Хисаря, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг ще се проведе обществено обсъждане за намерението на Община […]

23юли

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ЛЕКТОРИ ОТ БАБХ

О Б Я В А ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО  НА ОБЩИНА ХИСАРЯ, ЧЕ НА 26.07.2019 г. от 13,00 ч. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ – ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ЛЕКТОРИ ОТ БАБХ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...