30ян.

Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

На основание Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка със срока на обявената извънредна епидемична обстановка Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането напротивоепидемични мерки в работните помещения, както следва:а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1;б) недопускане до […]

30ян.

Удължава се срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря до 30.04.2021 г.

На основание Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка със срока на обявената извънредна епидемична обстановка НАРЕЖДАМ: Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Хисаря считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска […]

23ян.

Авариен ремонт на железния път и прелезната настилка в село Черничево

Уведомяваме Ви, че от 09,00 часа до 15.30 часа на дати 26.01.2021 г., 27.01.2021 г. и 28.01.2021 година ще бъде извършен авариен ремонт на железния път и прелезната настилка в обсега на железопътен прелез на в село Черничево, ул. „Стойчо Дамянов“, община Хисаря. По […]

22ян.

Община Хисаря стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“

Община Хисаря в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 25.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ […]

13ян.

Декларацията за облагане с туристически данък вече може да се подава електронно

От 4 януари 2021г.  може да се подава електронна Декларация за облагане с туристически данък към община Хисаря . Услугата е достъпна за потребителите през Портала за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, в раздел „Данъци и такси за гражданите“-„Местни […]

08ян.

Информация за Пчеларите.”Предоставяме на вниманието на всички пчелари синтезирана информация, изготвена съвместно с БАБХ, относно правилното използване на Ветеринарномедицинските продукти в пчеларството.”

23дек.

СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗЗ

Във връзка с одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване, сключено по реда на чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ, публикуваме заповед на директора на ОД “Земеделие”, гр. Пловдив

23дек.

Общинска администрация Хисаря – празнично работно време

Общинска администрация Хисаря няма да работи в дните 29, 30, 31 Декември 2020 г.

23дек.

Промяна на въведените противоепидемични мерки до 31.01.2021 г.

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, както и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12.06.2020 г., Решение № […]

22дек.

За кандидатите за подпомагане по схемите и мерките за плащане на площ през 2020 г.

Предоставяме на вниманието на всички кандидати заповед № РД 09-1023/15.12.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой “Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020г. В срок до 08/01/2021г. включително, земеделските стопани могат да подават възражения по образец.

17дек.

АНКЕТА: План за интегрирано развитие на община Хисаря 2021-2027 г.

Уважаеми дами и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Хисаря за периода 2021-2027 г. Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте Вашите становища и препоръки! Вашето мнение е ценно за нас и важно […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...