17ян.

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТА „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ХИСАРЯ“

Община Хисаря, в качеството си на партньорска организация, продължава изпълнението на дейностите по договор BG05FMOP001-5.001-0053- C05, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001”3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или […]

12ян.

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА „Децата веднага и спокойно овладяват щастието, тъй като те самите по своята същност са радост и щастие“  /Виктор Юго/. Те са нашето послание към бъдещето. Повече от 6 милиона деца по света са заченати и родени след инвитро оплождане.  Инвитро […]

23дек.

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИ ЗА 22-28.12.2021 г., 01.01- 03.01.2022 г.

22дек.

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ХИСАРЯ

Уважаеми потребители на административни услуги на Общинска администрация град Хисаря, уведомяваме ви, че  предвид повишената заболеваемост на служителите на Общинска администрация и повишаващата се заболеваемост сред населението на община Хисаря, както и във връзка с чл. 5, ал. 5 от „Наредбата за административно обслужване“, […]

22дек.

ИЗЛОЖБА

Уважаеми граждани и гости на община Хисаря, в навечерието на Коледа, Археологическият музей в град Хисаря Ви кани на откриването на една уникална изложба! Всички сме виждали тракийските и римските гробници в България, с техните оригинални архитектура и стенописи, но никога не сме се […]

16дек.

Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година

Община Хисаря публикува заповеди на Кмета на община Хисаря и приложения към тях  за цените на имотите, представляващи полски пътища общинска собственост, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2021/2022 година по населени места. Сумите по заповедите могат да бъдат заплатени: 1. В брой – в […]

01дек.

„Ако можеш – остави, ако нямаш – си вземи“

Град Хисаря се присъедини към благотворителната инициатива с призив „Ако можеш – остави, ако нямаш – си вземи“. Първата кутия е поставена в Супермаркет „България“. Началото на тази инициатива започна в Италия, много бързо намери последователи в различни държави, сред които се нарежда и […]

30ное.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря

На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, община Хисаря чрез настоящето публикуване У В Е Д О М Я В А Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение […]

29ное.

16.12.2021 г. – Публични явни търгове за продажба Общинска собственост

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 16.12.2021г. от 13.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря, бул. ”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на: № Описание на имота Площ кв.м. Начална тръжна цена в лева 1 УПИ III-общ. кв.46 по КРП на […]

26ное.

Подай ръка на Коледа

От 29 ноември 2021г. в община Хисаря стартира инициатива за събиране на стоки от първа необходимост за подпомагане на хора в нужда с мото „Подай ръка на Коледа“. Организатори са: Община Хисаря, Център за обществена подкрепа, Общински младежки клуб “Иноватор” и Местната комисия за борба срещу […]

16ное.

Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Хисаря

Община Хисаря уведомява всички заинтересувани, че в Държавен вестник брой 95 от 16.11.2021 г., на стр. 122 е публикувано обявление от Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, свързано с кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището […]

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...