13фев.

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА Ние вярваме, че с добри дела можем да променяме света, в който живеем. На 12-ти февруари 2022г. в град Хисаря стартира кампания „Подай ръка- сбъдни мечта“. Целта на кампанията е да се съберат средства за финансова помощ на семейство или […]

10фев.

Подай ръка-сбъдни мечта

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА Ние вярваме, че с добри дела можем да променяме света, в който живеем. Уважаеми съграждани и гости на град Хисаря. Знаем, че тези седмици са много трудни не само за нашата община, но и за цялата ни страна, но вярваме, […]

09фев.

Одобрен ПУП- специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел за обект: „Изграждане на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ на „А1 България“ ЕАД по регулационния план на гр. Хисаря

Община Хисаря на основание член 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 506, взето с Протокол № 30/18.01.2022 г. от Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП- специализирана план – схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел […]

07фев.

Цялостна дезинфекция на сградата на общинска администрация Хисаря, ОП“ЧОСР“ и ОП“ОГС“

Уважаеми съграждани, На 09.02.2022 г. (сряда), поради високата заболеваемост на служителите ще бъде извършена наложителна цялостна дезинфекция на сградата на общинска администрация Хисаря, ОП“ЧОСР“ и ОП“ОГС“, С оглед ефективното действие на ползваните препарати за дезинфекция, ще се наложи прекратяването на достъпа и затваряне на […]

03фев.

Конкурс за обществени възпитатели – Етап втори “СЪБЕСЕДВАНЕ”

Днес, 03.02.2022г. от 14:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Хисаря се проведе първият етап – „подбор по документи” от обявения със Заповед № РД – 05 – 60 / 25.01.2022г. на Кмета на община Хисаря конкурс за обществени възпитатели към Местната […]

28ян.

Ползване на уличното осветление на територията на Община Хисаря

На основание чл. 44, ал. 1  и ал. 2 от ЗМСМА НАРЕЖДАМ: Да се преустанови уличното осветление на територията на Община Хисаря във всички населени места от 23:00 ч. до 04:00 ч. Заповедта влиза в сила 01.02.2022г. до нейното отменяне. Заповедта да се сведе […]

28ян.

Забранява се пашата на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост

Забранява се пашата на селскостопански животни през 2022 г. в посочените по долу отдели и подотдели от горски територии – държавна и общинска собственост в землищата на населените места от териториалния обхват на община Хисаря.

25ян.

Конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Хисаря

Община Хисаря обявява конкурс за обществени възпитатели към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. I. Изисквания към кандидатите: 1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави; 2.  Да не […]

17ян.

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТА „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ХИСАРЯ“

Община Хисаря, в качеството си на партньорска организация, продължава изпълнението на дейностите по договор BG05FMOP001-5.001-0053- C05, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001”3.1 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или […]

12ян.

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА

ПОДАЙ РЪКА- СБЪДНИ МЕЧТА „Децата веднага и спокойно овладяват щастието, тъй като те самите по своята същност са радост и щастие“  /Виктор Юго/. Те са нашето послание към бъдещето. Повече от 6 милиона деца по света са заченати и родени след инвитро оплождане.  Инвитро […]

23дек.

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИ ЗА 22-28.12.2021 г., 01.01- 03.01.2022 г.

Анкети

Как определяте Вашата удовлетвореност при придоставяне на заявената от Вас услуга

Вижте резултатите

Зареждане ... Зареждане ...

Здравейте, 

Създадохме нов интернет сайт на Община Хисаря.
Активен е на адрес:  hisarya.bg

Новите материали поместваме само на него и сме в процес на прехвърляне информацията там.

Старият сайт можете да ползвате за публикации и документи, качени преди до 1. Ноември 2022 г.

Той ще остане да работи, за да бъде полезен с информацията си.